دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

لیست مشاغل ایالت کویینزلند برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد

لیست مشاغل ایالت کویینزلند برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد

لیست مشاغل ایالت کویینزلند برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد

 

مشابه روال سال های گذشته، لیست مشاغل مورد نیاز ایالت کویینزلند در زیر گروهای ذیل می باشد:

 • متقاضیان داخل استرالیا
 • متقاضیان خارج از استرالیا
 • فارغ التحصیلان استرالیا در دوره کارشناسی ارشد
 • فارغ التحصیلان استرالیا در دوره دکترا
 • فارغ التحصیلان دوره دکترا از دانشگاههای خارج از استرالیا (جدید)

*هر کدام از گروههای فوق دارای لیست مجزا و شرایط خاص می باشند

لیست متقاضیان داخل استرالیا:

 • متقاضیان ویزای ۴۸۹ می بایست حداقل ۳ ماه در مناطق کم جمعیت کویینزلند زندگی و بصورت تمام وقت ۳۵ ساعت در هفته کار کرده باشند. همچنین می بایست پیشنهاد شغلی ۱ ساله از یک کارفرما در این ایالت ارایه دهند
 • متقاضیان ویزای ۱۹۰ می بایست حداقل ۶ ماه سابقه کار تمام وقت در کویینزلند داشته و می بایست پیشنهاد شغلی ۱ ساله از یک کارفرما در این ایالت ارایه دهند

 

لیست متقاضیان خارج از استرالیا:

 • داشتن ۲ سال سابقه کار پس از تحصیل الزامی می باشد

 

لیست فارغ التحصیلان استرالیا در دوره کارشناسی ارشد:

 • ۱۰۰ درصد دوره می بایست در ۲ سال گذشته به اتمام رسیده باشد
 • گواهی اشتغال یکساله از یک کارفرمای مستقر در کویینزلند ارایه دهند
 • در خصوص متقاضیان ویزای ۴۸۹ اشتغال و زندگی میبایست در مناطق کم جمعیت باشد

 

 لیست فارغ التحصیلان استرالیا در دوره دکترا:

 • ۱۰۰ درصد دوره می بایست به اتمام رسیده باشد
 • در برخی مشاغل ممکن است ایالت کویینزلند نیاز به پیشنهاد شغلی داشته باشد

 

لیست فارغ التحصیلان دوره دکترا از دانشگاههای خارج از استرالیا:

 • داشتن ۲ سال سابقه کار پس از تحصیل الزامی می باشد
 • در صورت ارایه فرصت شغلی توسط یک کارفرما در کویینزلند احتیاجی به ۲ سال سابقه کار نیست

 

برای اطلاع از مشاغل موجود در لیست هر کدام از گروهای فوق به سایت ایالت کویینزلند مراجعه فرمایید