دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

لیست مشاغل ایالت نیو سوث ولز برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد

لیست مشاغل ایالت نیو سوث ولز برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد

لیست مشاغل ایالت NSWبرای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰ اعلام شد 

نکته مهم در خصوص سیاست NSW در این سال مالی اضافه شدن سه شرط به برخی مشاغل می باشد

 • زندگی در ایالت NSW
 • اشتغال در NSW به مدت یکسال
 • اشتغال در شغل تخصصی

یکسری از مشاغلی که تحت تاثیر این تغییر قرار گرفتند شامل

 • Chemical Engineer
 • Civil Engineer
 • Electrical Engineer
 • Industrial Engineer
 • Mechanical Engineer
 • ICT business Analyst
 • Systems Analyst
 • Computer Network and Systems Engineer

شایان ذکر است در خصوص شروط اضافی در یکسری از مشاغل، ملاک ایالت NSW سابقه کار ۲۰ ساعت در هفته پس از تاریخ اسکیلد شدن می باشد. این سابقه کار میتواند در هر زمانی بوده باشد و شخص احتیاج به اشتغال در رشته تخصصی حال حاضر در این ایالت ندارد ولی میبایست در حال زندگی در NSW باشد.

لیست کامل مشاغل را در این لینک مشاهده کنید

برای اطلاعات بیشتر با دفاتر موسسه دکتر دانی و وکلا در استرالیا و ایران تماس حاصل فرمایید