دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
a

ارزیابی ویزاهای استرالیا

متقاضی گرامی؛ لطفا ابتدا با توجه به نوع درخواست خود، فرم ارزیابی ویزای مربوطه را تکمیل نمایید. سپس در صورت احراز شرایط کارشناسان ما  با شما تماس حاصل می‌نمایند.

فرم ویزای مهارت

Skilled Worker Visa

فرم ویزای سرمایه گذاری

Business & Investment Visa

فرم ویزای تحصیلی

Student Visa

فرم ویزای توریستی

Tourist & Visitor Visa

 فرم مشاوره تخصصی

Professional Consultation

فرم امور دادگاه مهاجرت

AAT Tribunal

فرم ویزای والدین

Parent Visa

فرم ویزای همسر

Partner Visa