دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای والدین استرالیا

افرادی که ویزای استرالیا را دارند و ساکن این کشور هستند، معمولا تمایل دارند در صورت امکان شرایطی فراهم شود تا والدین آنان نیز به استرالیا مهاجرت کرده و در کنار ایشان زندگی کنند. طبق قوانین رسمی، اداره مهاجرت استرالیا 6 نوع ویزای والدین را معرفی نموده است.

1. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 103 (Parent Visa Subclass 103 permanent residency)

2. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 804 (Aged Parent Visa Subclass 804 permanent residency)

3. ویزای والدین استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس 173 (Contributory Parent visa Subclass 173 temporary residency)

4. ویزای والدین استرالیا به صورت موقت و با شرط سنی ساب‌کلاس 884 (Contributory Aged Parent Subclass 884 temporary residency)

5. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 143 (Contributory Parent visa Subclass 143 permanent residency)

6. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 864 (Contributory Aged Parent visa Subclass 864 permanent residency)

 

شرایط مشترک انواع ویزای استرالیا برای والدین :

 • فرد متقاضی می‌بایست حداقل یک فرزند دارای ویزای دائم استرالیا و یا شهروندی این کشور داشته باشد. به علاوه لازم است این فرزند دو سال اخیر را در استرالیا ساکن بوده باشد.
 • فرد متقاضی می‌بایست توسط فرزند و یا همسر فرزند که بیش از 18سال سن دارند، اسپانسر شود.
 • فرد متقاضی باید شرایط تعادل فرزندان را داشته باشد. این بدان معناست که حداقل نیمی از فرزندان وی دارای ویزای دائم استرالیا باشند.
 • فرد متقاضی باید واجد شرایط سلامت جسمانی و روانی باشد.
 • اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان وابسته نیز در این ویزا قرار می‌گیرند.
 • نیازی به اثبات تکمن مالی نیست.

 

1. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 103 :

ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 103 یک ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. این ویزا به دلیل هزینه‌ی کم، مورد نظر بسیاری از متقاضیان مهاجرت به استرالیا است. در سالیان اخیر به دلیل افزایش میانگین سنی افراد حاضر در استرالیا و حجم بالای درخواست برای این ویزا، دولت محدودیت‌هایی را برای آن اعمال نموده است؛ به طوری که گاها روند رسیدگی به درخواست‌ها تا 30سال به طول می‌انجامد. از جمله شرایط این ویزا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدت زمان بسیار طولانی جهت بررسی پرونده (تا 30سال)
 • هزینه‌ی کمتر نسبت به انواع دیگر ویزای والدین
 • نداشتن محدودیت سنی
 • امکان ثبت درخواست از داخل یا خارج استرالیا
 • اطمینان از ادامه‌دار بودن اسپانسری برای 2 سال

 

2. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 804 :

ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 804 در اغلب شرایط با ویزای 103 یکسان است. به غیر از مواردی جزئی، مهم‌ترین تفاوت آن دارا بودن شرط سنی می‌باشد.. در این ویزا متقاضی می‌بایست به سن بازنشستگی استرالیا (65 تا 67) سال رسیده باشد.

 

3. ویزای والدین استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس 173 :

با توجه به زمان‌بر بودن ویزای والدین استرالیا ساب‌کلاس‌های 103 و 804، این روزها مورد استقبال‌ترین ویزای والدین استرالیا ویزاهای Contributory هستند. این ویزاها به لحاظ مدت زمان رسیدگی به درخواست، بسیار سریع‌تر بوده و در عوض هزینه‌ی بیشتری دارند. ویزای والدین استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس 173 همانطور که اسمش مشخص است یک ویزای اقامت موقت است که با استفاده از آن فرد مهاجر می‌تواند به مدت دو سال در استرالیا زندگی کند. متقاضی میایست در این مدت برای دریافت ویزای اقامت دائم اقدام نماید. از جمله شرایط این ویزا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدت زمان مناسب جهت بررسی پرونده (حدود 16-20 ماه)
 • هزینه‌ی بیشتر نسبت به انواع دیگر ویزای والدین
 • نداشتن محدودیت سنی
 • مدت اقامت موقت 2 ساله
 • امکان ثبت درخواست از داخل یا خارج استرالیا
 • عدم نیاز به تضمین ادا‌مه‌دار بودن اسپانسری

 

4. ویزای والدین استرالیا به صورت موقت و با شرط سنی ساب‌کلاس 884 :

ویزای والدین استرالیا به صورت موقت و با شرط سنی ساب‌کلاس 884 در اغلب شرایط با ویزای 173 یکسان است. به غیر از مواردی جزئی، مهم‌ترین تفاوت آن دارا بودن شرط سنی می‌باشد.. در این ویزا متقاضی می‌بایست به سن بازنشستگی استرالیا (65 تا 67) سال رسیده باشد.

 

5. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 143 :

با توجه به زمان‌بر بودن ویزای والدین استرالیا ساب‌کلاس‌های 103 و 804، این روزها مورد استقبال‌ترین ویزای والدین استرالیا ویزاهای Contributory هستند. این ویزاها به لحاظ مدت زمان رسیدگی به درخواست، بسیار سریع‌تر بوده و در عوض هزینه‌ی بیشتری دارند. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 143 همانطور که اسمش مشخص است یک ویزای اقامت دائم است که با استفاده از آن، فرد مهاجر می‌تواند به مدت نامحدود و به طور دائمی در استرالیا زندگی کند. متقاضیان این ویزا یا از ابتدا و مستقیما درخواست خود را برای اخذ این ویزا ارسال می‌کنند و هزینه‌ی آن را پرداخت می‌کنند، یا ابتدا ویزای 173 را دریافت و سپس در حین اقامت موقت، با پرداخت باقی‌مانده‌ی هزینه برای این ویزا اقدام می‌نمایند. از جمله شرایط این ویزا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدت زمان مناسب جهت بررسی پرونده (حدود 20-26 ماه)
 • هزینه‌ی بیشتر نسبت به انواع دیگر ویزای والدین
 • نداشتن محدودیت سنی
 • مدت اقامت موقت 2 ساله
 • امکان ثبت درخواست از داخل یا خارج استرالیا
 • اطمینان از ادامه‌دار بودن اسپانسری برای 10 سال

 

6. ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 864 :

ویزای والدین استرالیا به صورت دائم و با شرط سنی ساب‌کلاس 864  در اغلب شرایط با ویزای 143 یکسان است. به غیر از مواردی جزئی، مهم‌ترین تفاوت آن دارا بودن شرط سنی می‌باشد.. در این ویزا متقاضی می‌بایست به سن بازنشستگی استرالیا (65 تا 67) سال رسیده باشد.