دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

امور ترجمه

به جهت تسهیل امور مشتریان و موکلین موسسه حقوقی مهاجرتی دکتر دانی و همکاران، امکان ترجمه‌ی اسناد و مدارک توسط مترجمین معتبر و با سابقه از طریق دفتر این موسسه فراهم شده است. ترجمه‌ی رسمی تمامی مدارک شناسایی، تحصیلی، شغلی و … با مهر ناتی در سریع‌ترین زمان ممکن و با فراهم نمودن امکان رویت پیش از تایید نهایی از جمله مزایای امور ترجمه‌ی موسسه‌ی DDA می‌باشد. همچنین تمام هزینه‌های مرتبط مطابق با تعرفه‌های رسمی دریافت می‌گردد.