دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

تغییرات مهم ویزای سرمایه گذاری با اسپانسرشیپ ایالتی ویکتوریا

تغییرات مهم ویزای سرمایه گذاری با اسپانسرشیپ ایالتی ویکتوریا

تغییرات مهم در ویزای ۱۸۸ سرمایه گذاری و کارآفرینی از طریق ایالت ویکتوریا

از تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۹، افرادی که خواستار اقدام جهت ویزای سرمایه گذاری (BIIP) و یا ویزای کارآفرینی با اسپانسری ایالت ویکتوریا هستند می توانند بدون داشتن دعوتنامه از این ایالت و مستقیما پس از ثبت EOI جهت ثبت درخواست ایالتی اقدام نمایند.

همچنین اگر قبل از این تاریخ، EOI خود را از طریق سیستم SkillSelect ارائه داده اید و منتظر دریافت دعوتنامه از ایالت ویکتوریا هستید، از تاریخ ۲۲ جولای می توانید بدون نیاز به ثبتEOI جدید به صورت مستقیم برای ثبت درخواست ایالتی اقدام نمایید.

تغییرات اساسی ویزای سرمایه گذاری (BIIP) با اسپانسرشیپ ایالتی ویکتوریا شامل موارد زیر می باشد:

    • افراد متقاضی این ویزا باید حداقل ۸۰ امتیاز براساس امتیازات درخواست شده در SkillSelect داشته باشند.
    • افراد دارای ویزای ۱۸۸ کارآفرینی، ملزم به استخدام حداقل یک کارمند تمام وقت در حیطه اصلی کار خود هستند.
    • افرادی که خواستار فعالیت های صادراتی هستند، باید نشان دهند 100% محصولات در ایالت ویکتوریا تولید خواهند شد.
    • افراد دارنده ویزای ۱۸۸ از طریق Investor Stream ، باید نشان دهند که در طول دوره ویزا موقت‌شان حداقل ۵۰۰ هزار دلار استرالیا سرمایه گذاری مضاعف در ویکتوریا خواهند داشت‌. این سرمایه گذاری باید در حداقل کمتر از ۱۲ ماه قبل از درخواست ویزای دائم تجارت و سرمایه گذاری ( Subclass 888 ) انجام شود .

لازم به ذکر است تغییرات ذکر شده شامل افرادی که در حال حاضر دارای ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی هستند و همچنین متقاضیانی که دعوت نامه دریافت کرده اند نخواهد شد .