دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

تبعات اطلاعات نادرست یا مدارک جعلی در پروسه مهاجرت به استرالیا

تبعات اطلاعات نادرست یا مدارک جعلی در پروسه مهاجرت به استرالیا

تبعات اطلاعات نادرست یا مدارک جعلی در پروسه مهاجرت به استرالیا

ازPIC 4020  چه می دانید؟

به عنوان یک متقاضی ویزای استرالیا، شما میبایست اطلاعات درست و کاملی را در فرم درخواست ویزا و یا ارزیابی مهارت خود ارایه دهید. اطلاعات حساس در هر پرونده مهاجرتی شامل موارد زیر میشود:

  • مدارک هویتی
  • مدارک تحصیلی
  • مدارک اشتغال از جمله نامه کاری و بیمه
  • مدرک زبان انگلیسی
  • اطلاعات مربوط به خدمت سربازی
  • مستندات سابقه ی سو پیشینه
  • مدارک مرتبط با پرونده پزشکی و سلامت
  • اطلاعات در خصوص ویزاهای رد شده سابق
  • تناقض اطلاعات درخواست فعلی با درخواست های ویزای سابق
  • تناقض بین فرم ۸۰ و درخواست ویزا و یا ویزاهای سابق

اداره مهاجرت استرالیا ممکن است درخواست ویزای شما را بواسطه نقص یا نقض یکی از علل فوق تحت عنوان  PIC 4020 رد کند. این تصمیم در صورتی اخذ میشود که شما یا هر کدام از اعضای خانواده اقدام به ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات غلط و گمراه کننده در رابطه با درخواست ویزای فعلی و یا ویزایی که در ۱۲ ماه گذشته درخواست آن را داشته اید، کرده اید.

 هشدار: اگر ویزای شما و یا یکی از اعضای خانواده تان به دلایل فوق رد شده باشد ؛ اداره مهاجرت استرالیا ممکن است  براساس معیار PIC 4020 برای مدت سه سال به شما ویزا اعطا نکند .در صورت ارائه اسناد و مدارک هویتی جعلی این مدت ممنوعیت ۱۰ سال خواهد بود. توصیه موسسه دکتر دانی و وکلا رعایت صداقت و ارایه مدارک و اطلاعات واقعی در تمامی مراحل مهاجرت به استرالیا می باشد.