دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای تخصص و مهارت استرالیا ساب کلاس 189

اخذ ویزای استرالیا از طریق ویزای تخصص و مهارت استرالیا یکی از عمومیترین و مرسومترین شیوههای مهاجرت به استرالیا میباشد. ویزای تخصص و مهارت استرالیا خود دارای دسته بندی است.

ویزا 189 یکی از انواع ویزای تخصص و مهارت استرالیا است که اجازه اقامت دائم فرد مهاجر را بدون هیچ قید و شرطی و در هر ایالتی میدهد. با اقدام از طریق این ویزای استرالیا، نیازی به داشتن اسپانسر ایالتی، فامیلی و … نیست. جهت اخذ این ویزا میبایست متقاضی پس از تعیین وکیل مهاجرت استرالیا برای خود، حداقل 65 امتیاز از جدول امتیازات ویزای تخصص و مهارت استرالیا داشته باشد.

از جمله شروط این ویزای استرالیا، داشتن سن کمتر از ۴۵سال (۴۴سال و ۱۲ماه) و آمادگی برای کسب حداقل نمرهی 6 در هر یک چهار مهارت زبان انگلیسی در آزمون آیلتس (یا آزمونهای معادل مانند TOEFL, PTE, …) میباشد. به علاوه میبایست گواهی سلامت جسمانی و گواهی عدم سوءپیشینه نیز ارائه گردد.

پس از مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای 189 به عنوان یک ویزای تخصص و مهارت استرالیا، فرد مهاجر محدودیت و شرطی برای تحصیل در استرالیا یا اشتغال در استرالیا نداشته و همچنین میتواند به دفعات از استرالیا به کشورهای دیگر سفر کرده و مجددا برگردد.

علاوه بر موارد فوق، پس تایید اداره مهاجرت استرالیا و صدور ویزای استرالیا، فرد میتواند از خدمات بیمه درمانی استرالیا نیز بهرهمند گردد. بیمه خدمات درمانی استرالیا اغلب هزینههای پزشکی و سلامت افراد دارای ویزای استرالیا را پوشش میدهد. همچنین انواع وامها از جمله وام مسکن و وام تحصیل در استرالیا نیز از جمله امتیازاتی است که فرد دارای ویزای استرالیا میتواند از آن بهرهمند گردد.

نکتهی قابل توجه دیگر در مورد ویزای تخصص و مهارت استرالیا آن است که تحت شرایطی و با گذراندن حداقل 4 سال امکان درخواست شهروندی و تهیهی پاسپورت استرالیایی برای فرد مهاجر وجود دارد. لازم به ذکر است، اگر فرد دارای ویزای استرالیا هنگامی که در این کشور مشغول به زندگی است صاحب فرزند یا فرزندانی شود، میتواند برای اخذ پاسپورت استرالیا برای آنان اقدام نماید.