دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

نمونه ای از رفتارهایی که در استرالیا خوشایند نیست

ده نمونه از رفتارهایی که در استرالیا خوشایند نیست

۱ . تکبر داشتن و با تکبر و غرور رفتار کردن جز رفتارهایی است  که درا استرالیا مورد نکوهش قرار می گیرد . برای مردمان استرالیا اینکه فردی از ثروت ، موقعیت مناسب و یا هوش بالایی برخوردار است ، دلیلی بر داشتن  رفتارهای متکبرانه و با فخرفروشانه نمی باشد.

۲ . خوردن و آشامیدن در وسایل نقلیه عمومی ممنوع است . در قطار و اتوبوس و کشتی های مسافربری تابلوهای ممنوعیت خوردن خوراکی و نوشیدنی وجود دارد .

۳ . بلند صحبت کردن ، به خصوص در مکان های عمومی از جمله رفتارهای آزاردهنده برای مردم استرالیا محسوب می شود.

۴ . سیگار کشیدن در مراکز خرید و ادارات جایز نیست . معمولا بیرون ساختمان ها محلی برای سیگار کشیدن افراد وجود دارد که با تابلوی “سیگار کشیدن در این محل جایز است” مشخص شده است . همچنین پرت کردن ته مانده سیگار امری بسیار قبیح می باشد .

۵ . انعام در فرهنگ استرالیایی ها هیچ جایگاهی ندارد . در رستوران های استرالیا نیازی نیست که شما به گارسون انعام دهید .

۶ . در سمت چپ حرکت کنید . شما چه در رانندگی و چه در مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری باید در سمت چپ خود حرکت کنید .

۷ . داشتن فضای شخصی برای استرالیایی ها بسیار حایز اهمیت است . افراد در حین گفتگو با توجه به میزان صمیمیت با مخاطب خود ، فاصله را رعایت می کنند .

۸ . ریختن آشغال در استرالیا منع قانونی دارد و احتمال جریمه شدن فرد خاطی وجود دارد .

۹ . رعایت کردن نظم صف و ایستادن در صف در استرالیا بسیار مهم می باشد . به طور مثال برای سوار شدن به اتوبوس همه افراد باید نظم صف را رعایت کنند و جلو زدن از صف و یا بدون صف سوار شدن امری بسیار ناپسند تلقی میشود .

۱۰ . استفاده از خطوط عابرپیاده و استفاده از چراغ های مخصوص عابران پیاده در استرالیا الزامی است .