دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای فرزند استرالیا

افرادی که ویزای استرالیا را دارند و ساکن این کشور هستند، معمولا تمایل دارند در صورت امکان شرایطی فراهم شود تا فرزندان آنان نیز به استرالیا مهاجرت کرده و در کنار ایشان زندگی کنند. طبق قوانین رسمی، اداره مهاجرت استرالیا 3 نوع ویزای فرزند را معرفی نموده است.

  • ویزای فرزند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 101
  • ویزای فرزندخواندگی استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 102
  • ویزای سرپرستی فرزند یتیم خویشاوند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 117

 

– شرایط مشترک  انواع ویزای استرالیا برای فرزند :

  • فرزند می‌بایست زیر 18سال سن داشته باشد. برای فرزند 18 تا 23 ساله در صورتی که وی دچار ناتوانی خاص بوده و یا دانشجوی تمام وقت بوده و از هرنظر وابسته به والدین محسوب شود می‌تواند شرط لازم را احراز کند.
  • فرزند می‌بایست توسط یکی از والدین یا همسر یکی از والدین که دارای ویزای اقامت دائم استرالیا یا حق شهروندی این کشور است اسپانسر شود. (به غیر از ساب‌کلاس 117)
  • فرد اسپانسر کننده باید امکان ارائه‌ی تمکن مالی به مقدار نیاز برای دو سال ابتدایی ورود فرزند را داشته باشد.

 

  • ویزای فرزند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 101 :

ویزای فرزند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 101 یک ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. برای اخذ این ویزا می‌بایست پدر یا مادر بیولوژیکی فرزند و یا همسر یکی از آنان اعلام اسپانسری نماید. در هنگام درخواست و فرآیند بررسی و صدور ویزا، باید فرزند خارج از استرالیا باشد. به علاوه این فرزند باید از ازدواج نمودن در دوران بررسی پرونده‌ و پیش از ورود به استرالیا اجتناب نماید. با این ویزا اجازه و امکان تحصیل، اشتغال و … وجود دارد. به علاوه بیمه خدمات درمانی استرالیا (medicare) شامل حال وی می‌گردد.

 

  • ویزای فرزندخواندگی استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 102 :

ویزای فرزندخواندگی استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 102 یک ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. برای اخذ این ویزا می‌بایست پدر و مادر درخواست فرزندخواندگی خود را در سازمان‌های مربوطه اعلام نمایند. همچنین نیازی نیست که تا انتهای فرآیند بررسی فرزندخواندگی صبر کرده و بعد از آن درخواست ویزا داده شود؛ بلکه به محض ثبت درخواست فرزندخواندگی می‌توان مراحل اخذ ویزا را نیز آغاز کرد و به طور همزمان پیش برد. بدیهی‌ست اگر والدین پیش از اخذ ویزای اقامت دائم خود، فرزندی را به فرزندخواندگی پذیرفته باشند و سپس به استرالیا مهاجرت نموده باشند، آن فرزند می‌بایست ویزای فرزند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 101 اقدام نماید. در هنگام درخواست و فرآیند بررسی و صدور ویزا، باید فرزند خارج از استرالیا باشد. به علاوه این فرزند باید از ازدواج نمودن در دوران بررسی پرونده‌ و پیش از ورود به استرالیا اجتناب نماید. با این ویزا اجازه و امکان تحصیل، اشتغال و … وجود دارد. به علاوه بیمه خدمات درمانی استرالیا (medicare) شامل حال وی می‌گردد.

 

  • ویزای سرپرستی فرزند یتیم خویشاوند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 117

ویزای سرپرستی فرزند یتیم خویشاوند استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 117 یک ویزای اقامت دائم استرالیا می‌باشد. برای اخذ این ویزا می‌بایست پدر و مادر فرزند از دنیا رفته باشند و یا مفقود شده باشند و امکان مراقبت از فرزندشان را نداشته باشند. در این صورت دیگر اعضای خانواده‌ی فرزند که ساکن استرالیا هستند و امکان اسپانسری وی را دارند می‌توانند درخواست ویزا برای آن فرزند را داشته باشند. در هنگام درخواست و فرآیند بررسی و صدور ویزا، باید فرزند خارج از استرالیا باشد. به علاوه این فرزند باید از ازدواج نمودن در دوران بررسی پرونده‌ و پیش از ورود به استرالیا اجتناب نماید. با این ویزا اجازه و امکان تحصیل، اشتغال و … وجود دارد. به علاوه بیمه خدمات درمانی استرالیا (medicare) شامل حال وی می‌گردد.