دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای سرمایه گذاری استرالیا ساب‌کلاس 188

ویزای سرمایه گذاری استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس ۱۸۸ یک ویزای موقت 4 ساله (با امکان تمدید به ۶ سال تحت شرایطی) است که فرصت لازم برای فراهم کردن مقدمات و درخواست اخذ اقامت دائم استرالیا را در اختیار فرد متقاضی قرار می‌دهد. این ویزا سه زیر شاخه دارد:

 • نوآوری تجاری
 • سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری خاص

 

 • شاخه‌ی نوآوری تجاری

این شاخه ویژه‌ی افرادی است که قصد راه اندازی کسب و کاری جدید و یا بدست گرفتن مدیریت تجارتی موجود در استرالیا را دارند. از جمله شرایط این ویزای استرالیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کسب حداقل 65 امتیاز
 • سن کمتر از 55 سال (در مواردی که کسب و کار مدنظر، مورد احتیاج استرالیا بوده و سودآوری قابل توجهی برای این کشور داشته باشد، امکان نادیده گرفته شدن این شرط موجود است.)
 • شاغل بودن به یک کسب و کار قانونی در کشور مبدا پیش از درخواست برای ویزا
 • مجموع اموال و سرمایه‌های شخصی و تجاری فرد متقاضی و همسر وی پس از حسابرسی رسمی حداقل معادل با  800 هزار دلار استرالیا باشد.
 • گردش مالی (مجموع ورودی‌های تجارت)، سالیانه در 2سال از 4سال اخیر حداقل برابر با 500 هزار دلار استرالیا باشد.

صاحب حداقل:

 • 51 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت کمتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
 • 30 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
 • 10 درصد سهام در صورتی که سهام در در یک تجارت سهامی عام باشد.

 

 • شاخه‌ی سرمایه گذاری

این شاخه ویژه‌ی افرادی است که قصد سرمایه گذاری و سهامداری در تجارتی داخل استرالیا را دارند. از جمله شرایط این ویزای استرالیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کسب حداقل 65 امتیاز
 • سن کمتر از 55 سال (در مواردی که کسب و کار مدنظر، مورد احتیاج استرالیا بوده و سودآوری قابل توجهی برای این کشور داشته باشد، امکان نادیده گرفته شدن این شرط موجود است.)
 • داشتن مدارک معتبر جهت اثبات توانمندی مدیریتی در حوزه‌ی تجارت مورد نظر
 • حداقل 3سال سابقه مدیریت در کسب و کارهای مختلف
 • مجموع اموال و سرمایه‌های شخصی و تجاری فرد متقاضی و همسر وی پس از حسابرسی رسمی حداقل معادل با  2.5 میلیون دلار استرالیا باشد.
 • صاحب حداقل 10% از سود یک تجارت در 1سال از 5 سال گذشته و یا داشتن حداقل 1.5 میلیون دلار استرالیا سرمایه بر روی آن تجارت.
 • امکان سرمایه گذاری برروی یک تجارت در استرالیا به مدت 4سال و به میزان 1.5 میلیون دلار استرالیا

 

 • شاخه‌ی سرمایه گذاری خاص

این شاخه ویژه‌ی افرادی است که قصد سرمایه گذاری انبوه در استرالیا را دارند. فرد متقاضی می‌بایست امکان سرمایه گذاری به مدت 4سال و به میزان  5 میلیون دلار استرالیا در یکی از حوزه‌های زیر در داخل استرالیا را داشته باشد.

 • پروژه های زیر بناییاوراق قرضه، سهام و بدهی های شرکت های استرالیایی و ودیعه هایی موجود در لیست بورس اوراق بهادار
 • اوراق قرضه یا سپرده های مدت دار موسسات مالی
 • املاک و مستغلات
 • کشاورزی

برای اخذ ویزای 188 از طریق این شاخه  نیازی به کسب امتیاز نیست. به علاوه این شاخه شرط سنی نداشته و در طی 6 ماه امکان تبدیل ویزا به صورت دائم وجود دارد.