دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

مهاجرت خانوادگی به استرالیا

ویزای همسر

در صورتیکه همسر یک شهروند استرالیایی و یا دارای ویزای اقامت دایم هستید و قصد ازدواج با وی را دارید میتوانید در دو مرحله اقدام به اخذ ویزای موقت و سپس دایم استرالیا نمایید

مشاوره
ویزای والدین استرالیا

افرادی که ویزای استرالیا را دارند و ساکن این کشور هستند، معمولا تمایل دارند در صورت امکان شرایطی فراهم شود تا والدین آنان نیز به استرالیا مهاجرت کرده و در کنار ایشان زندگی کنند. طبق قوانین رسمی، اداره مهاجرت استرالیا 6 نوع ویزای والدین را معرفی نموده است.

مشاوره
ویزای فرزند استرالیا

افرادی که ویزای استرالیا را دارند و ساکن این کشور هستند، معمولا تمایل دارند در صورت امکان شرایطی فراهم شود تا فرزندان آنان نیز به استرالیا مهاجرت کرده و در کنار ایشان زندگی کنند. طبق قوانین رسمی، اداره مهاجرت استرالیا 3 نوع ویزای فرزند را معرفی نموده است.

مشاوره
ویزای تورسیتی استرالیا 600

افرادی که قصد دیدار با اقوام و دوستان‌شان را دارند ، و یا قصد شرکت در سمینارها و رویدادهای مختلف از جمله مسابقات ورزشی، رخدادهای تجاری و گردش در استرالیا باید از طریق ویزای توریستی استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس 600 اقدام کنند .

مشاوره