دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

لیست مشاغل کوتاه مدت

لیست مشاغل کوتاه مدت (STSOL)

 

کد شغلنام انگلیسیمعادل نام فارسیسازمان ارزیابنوع لیست
121212Flower Growerپرورش‌دهنده‌ی گلVETASSESSSTSOL
121215Grape Growerپرورش‌دهنده‌ی انگورVETASSESSSTSOL
121221Vegetable Growerپرورش‌دهنده‌ی سبزیجاتVETASSESSSTSOL
121311Apiaristپرورش‌دهنده‌ی زنبورVETASSESSSTSOL
121321Poultry Farmerپرورش‌دهنده‌ی طیورVETASSESSSTSOL
131112Sales and Marketing Managerمدیر فروش و بازرایابیAIMSTSOL
131113Advertising Managerمدیر تبلیغاتAIMSTSOL
132111Corporate Services Managerمدیر خدمات شرکتVETASSESSSTSOL
132211Finance Managerمدیر مالیCPAA/CA/IPASTSOL
132311Human Resource Managerمدیر منابع انسانیAIMSTSOL
132511Research and Development Managerمدیر تحقیق و توسعهVETASSESSSTSOL
133411ManufacturerتولیدکنندهVETASSESSSTSOL
133511Production Manager (Forestry)مدیر تولید (در حوزه‌ی جنگل‌ها)VETASSESSSTSOL
133512Production Manager (Manufacturing)مدیر تولید (در حوزه‌ی ابزار صنعتی)VETASSESSSTSOL
133513Production Manager (Mining)مدیر تولید (در حوزه‌ی معدن)VETASSESSSTSOL
133611Supply and Distribution Managerمدیریت تأمین و توزیعAIMSTSOL
134299Health and Welfare Services Managers necمدیر خدمات بهداشتی و رفاهیVETASSESSSTSOL
134311School Principalمدیر مدرسهVETASSESSSTSOL
134499Education Managers necمدیر آموزشیVETASSESSSTSOL
135112ICT Project Managerمدیر پروژه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
135199ICT Managers necمدیر در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
139913Laboratory Managerمدیر آزمایشگاهVETASSESSSTSOL
139914Quality Assurance Managerمدیر تضمین کیفیتVETASSESSSTSOL
139999Specialist Managers necمدیر متخصصVETASSESSSTSOL
141111Cafe or Restaurant Managerمدیر کافه یا رستورانVETASSESSSTSOL
141311Hotel or Motel Managerمدیر هتل یا متلVETASSESSSTSOL
141999Accommodation and Hospitality Managers necرشته‌های هتل‌داری و مدیریت هتل‌داریVETASSESSSTSOL
149212Customer Service Managerمدیر بخش خدمات مشتریانVETASSESSSTSOL
149311Conference and Event Organiserسازمان‌دهنده یا برگزارکننده‌ی کنفرانس‌ها و رویدادهاVETASSESSSTSOL
149413Transport Company Managerمدیر شرکت حمل‌ونقلVETASSESSSTSOL
149913Facilities Managerمدیریت تأسیساتVETASSESSSTSOL
211299Music Professionals necمتخصص در حوزه‌ی موسیقیVETASSESSSTSOL
211311PhotographerعکاسVETASSESSSTSOL
212212Book or Script Editorویرایش‌گر کتابVETASSESSSTSOL
212312Director (Film, Television, Radio or Stage)کارگردان (سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر)VETASSESSSTSOL
212314Film and Video Editorویرایشگر فیلم و ویدئوVETASSESSSTSOL
212315Program Director (Television or Radio)کارگردان برنامه (رادیو و تلویزیون)VETASSESSSTSOL
212316Stage Managerمدیر صحنهVETASSESSSTSOL
212317Technical Directorمدیر فنیVETASSESSSTSOL
212318Video Producerتهیه‌کننده‌ی ویدئوVETASSESSSTSOL
212411Copywriterتبلیغ‌نویس (کپی‌رایتر)VETASSESSSTSOL
212412Newspaper or Periodical Editorویرایشگر روزنامه یا مجلهVETASSESSSTSOL
212413Print Journalistناظر چاپ روزنامه و مجلهVETASSESSSTSOL
212415Technical Writerطراح در شاخه‌های مختلف فنیVETASSESSSTSOL
212416Television Journalistخبرنگار تلویزیونVETASSESSSTSOL
212499Journalists and Other Writers necروزنامه‌نگار و سایر نویسنده‌هاVETASSESSSTSOL
221211Company Secretaryمنشی شرکتVETASSESSSTSOL
222111Commodities Traderمعامله‌گر بازار کالاVETASSESSSTSOL
222112Finance Brokerکارگزار مالیVETASSESSSTSOL
222113Insurance Brokerکارگزار بیمهVETASSESSSTSOL
222199Financial Brokers necموزه‌دار یا نمایشگاه‌گردانVETASSESSSTSOL
222211Financial Market Dealerفروشنده‌ی بازارهای مالیVETASSESSSTSOL
222213Stockbroking Dealerکارگزار بورسVETASSESSSTSOL
222213Financial Dealers necکارگزار بورسVETASSESSSTSOL
222311Financial Investment Adviserمشاور سرمایه‌گذاریVETASSESSSTSOL
222312Financial Investment Managerمدیر سرمایه‌گذاری مالیVETASSESSSTSOL
223112Recruitment Consultantمشاور کارگزینیVETASSESSSTSOL
223211ICT Trainerمدرس در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
224112MathematicianریاضیدانVETASSESSSTSOL
224212Gallery or Museum Curatorنمایشگاه‌گردانVETASSESSSTSOL
224213Health Information Managerمدیر اطلاعات سلامتVETASSESSSTSOL
224214Records Managerمدیر اسنادVETASSESSSTSOL
224611LibrarianکتابدارVETASSESSSTSOL
224712Organisation and Methods Analystتحلیلگر سازمان و روش‌هاVETASSESSSTSOL
224914Patents Examinerارزیاب اختراعاتVETASSESSSTSOL
224999Information and Organisation Professionals necمتخصص سازماندهی اطلاعاتVETASSESSSTSOL
225111Advertising Specialistمتخصص تبلیغاتVETASSESSSTSOL
225113Marketing Specialistمتخصص بازاریابیVETASSESSSTSOL
225211ICT Account Managerمدیر حسابداری در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتVETASSESSSTSOL
225212ICT Business Development Managerمدیر توسعه‌ی کسب‌وکار در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتVETASSESSSTSOL
225213ICT Sales Representativeنماینده‌ی فروش در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتVETASSESSSTSOL
225311Public Relations Professionalمتخصص روابط عمومیVETASSESSSTSOL
225499Technical Sales Representatives necنماینده‌ی فنی فروشVETASSESSSTSOL
232311Fashion Designerطراح مدVETASSESSSTSOL
232312Industrial Designerطراح صنعتیVETASSESSSTSOL
232313Jewellery DesignerجواهرسازVETASSESSSTSOL
232411Graphic Designerطراح گرافیکVETASSESSSTSOL
232412IllustratorتصویرگرVETASSESSSTSOL
232414Web Designerطراح وب‌سایتVETASSESSSTSOL
232511Interior Designerطراح داخلیVETASSESSSTSOL
232611Urban and Regional Plannerبرنامه‌ریز شهری و منطقه‌ایVETASSESSSTSOL
234411Geologistزمین‌شناسVETASSESSSTSOL
241213Primary School Teacherمعلم مدرسه‌ی ابتداییAITSLSTSOL
241311Middle School Teacherمعلم در مقطع تحصیلی راهنمایی (استرالیا) و در مقطع متوسطه (نیوزیلند)AITSLSTSOL
249111Education Adviserمشاور تحصیلیVETASSESSSTSOL
249211Art Teacher (Private Tuition)معلم هنر (تدریس خصوصی)VETASSESSSTSOL
249212Dance Teacher (Private Tuition)مدرس رقص (تدریس خصوصی)VETASSESSSTSOL
249214Music Teacher (Private Tuition)مدرس موسیقی (تدریس خصوصی)VETASSESSSTSOL
249299Private Tutors and Teachers necمعلمان خصوصیVETASSESSSTSOL
249311Teacher of English to Speakers of Other Languagesمدرس زبان انگلیسی برای خارجی‌زبان‌هاVETASSESSSTSOL
251111Dietitianمتخصص تغذیهDAASTSOL
251112Nutritionistمتخصص تغذیهVETASSESSSTSOL
251312Occupational Health and Safety Adviserمشاور بهداشت و ایمنی شغلیVETASSESSSTSOL
251412Orthoptistمتخصص ارتوپدVETASSESSSTSOL
251511Hospital Pharmacistداروساز بیمارستانAPharmCSTSOL
251512Industrial Pharmacistداروساز صنعتیVETASSESSSTSOL
251513Retail Pharmacistمشاور داروهای بدون‌نسخهApharmCSTSOL
251911Health Promotion Officerمربی بهداشتVETASSESSSTSOL
251999Health Diagnostic and Promotion Professionals necمتخصص تشخیص و ارتقای سلامتیVETASSESSSTSOL
252211Acupuncturistمتخصص طب سوزنیCMBASTSOL
252213Naturopathدرمانگر با مواد طبیعی (Naturopath)VETASSESSSTSOL
252214Traditional Chinese Medicine Practitionerپزشک طب سنتی چینیCMBASTSOL
252299Complementary Health Therapists necدرمانگر در حوزه‌ی پزشکی مکملVETASSESSSTSOL
252311Dental Specialistمتخصص دندانپزشکیADCSTSOL
253112Resident Medical Officerدستیار پزشکMedBASTSOL
254211Nurse Educatorآموزش‌دهنده‌ی پرستارANMACSTSOL
254212Nurse Researcherمحقق پرستاریANMACSTSOL
254311Nurse Managerمدیر پرستاریANMACSTSOL
261212Web Developerتوسعه‌دهنده‌ی وب‌ACSSTSOL
261314Software Testerتست‌کننده‌ی نرم‌افزارACSSTSOL
262111Database Administratorمدیر بانک اطلاعاتیACSSTSOL
262113Systems Administratorمدیر سیستم‌هاACSSTSOL
263112Network Administratorمدیر شبکهACSSTSOL
263113Network Analystتحلیلگر شبکهACSSTSOL
263211ICT Quality Assurance Engineerمهندس تضمین کیفیت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
263212ICT Support Engineerمهندس پشتیبانی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
263213ICT Systems Test Engineerمهندس تست سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
263299ICT Support and Test Engineers necمهندس پشتیبانی و تست در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتACSSTSOL
271299Judicial and Other Legal Professionals necمتخصص قضاییVETASSESSSTSOL
272111Careers Counsellorمشاور شغلیVETASSESSSTSOL
272112Drug and Alcohol Counsellorمشاور در زمینه‌ی سوء‌مصرف مواد مخدر و الکلVETASSESSSTSOL
272113Family and Marriage Counsellorمشاور ازدواج و خانوادهVETASSESSSTSOL
272114Rehabilitation Counsellorمشاور توانبخشیVETASSESSSTSOL
272115Student Counsellorمشاور دانشجویی یا دانش‌آموزیVETASSESSSTSOL
272199Counsellors necمشاور سلامتیVETASSESSSTSOL
272314Psychotherapistروان‌درمانگرVETASSESSSTSOL
272412InterpreterمترجمNAATISTSOL
272499Social Professionals necکارشناس امور اجتماعیVETASSESSSTSOL
272612Recreation Officerمسئول هماهنگی کارها در سازمان‌هاVETASSESSSTSOL
272613Welfare Workerمسئولین مراکز رفاهیACWASTSOL
311211Anaesthetic Technicianتکنسین بیهوشیVETASSESSSTSOL
311212Cardiac Technicianتکنسین قلبVETASSESSSTSOL
311213Medical Laboratory Technicianتکنسین علوم آزمایشگاهیAIMSSTSOL
311215Pharmacy Technicianتکنسین داروسازVETASSESSSTSOL
311299Medical Technicians necتکنسین پزشکیVETASSESSSTSOL
311312Meat Inspectorبازرس گوشتVETASSESSSTSOL
311399Primary Products Inspectors necبازرس مواد اولیهVETASSESSSTSOL
311411Chemistry Technicianتکنسین شیمیVETASSESSSTSOL
311412Earth Science Technicianمتخصص زمین‌شناسیVETASSESSSTSOL
311413Life Science Technicianتکنسین علوم زیستیVETASSESSSTSOL
311499Science Technicians necتکنسین علومVETASSESSSTSOL
312111Architectural Draftspersonطراح معماریVETASSESSSTSOL
312113Building Inspectorناظر ساختمانVETASSESSSTSOL
312199Architectural, Building and Surveying Technicians necمهندس معماری، ساختمان و نقشه‌برداریVETASSESSSTSOL
312512Mechanical Engineering Technicianتکنسین مهندسی مکانیکTRASTSOL
312912Metallurgical or Materials Technicianمتخصص متالوژی یا موادVETASSESSSTSOL
312913Mine Deputyناظر معدنVETASSESSSTSOL
313111Hardware Technicianتکنسین سخت‌افزارTRASTSOL
313112ICT Customer Support Officerافسر پشتیبانی از خدمات و ارتباط با مشتری در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتTRASTSOL
313113Web Administratorمدیر وب‌سایتACSSTSOL
313199ICT Support Technicians necتکنسین پشتیبانی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطاتTRASTSOL
322113Farrierنعل‌بندTRASTSOL
323111Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)مهندس تعمیرات و نگهداری هواپیما در حوزه‌ی الکترونیک هوانوردیTRASTSOL
323112Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)مهندس تعمیرات و نگهداری هواپیما در حوزه‌ی مکانیکTRASTSOL
323113Aircraft Maintenance Engineer (Structures)مهندس تعمیرات و نگهداری هواپیما در حوزه‌ی سازهTRASTSOL
323299Metal Fitters and Machinists necمکانیک و نصاب قطعات فلزی دستگاه‌هاTRASTSOL
323314Precision Instrument Maker and Repairerسازنده‌ و تعمیرکار ابزار اندازه‌گیریTRASTSOL
323412Toolmakerسازنده‌ی ابزارTRASTSOL
324211Vehicle Body Builderنقاش خودروTRASTSOL
324212Vehicle Trimmerصافکار خودروTRASTSOL
333311Roof Tilerکاشی‌کار یا حلب‌کوب سقفTRASTSOL
342311Business Machine Mechanicمکانیک ماشین‌های صنعتیTRASTSOL
342411Cabler (Data and Telecommunications)کابل‌کش (در حوزه‌ی داده و مخابرات)TRASTSOL
342413Telecommunications Linesworkerپرسنل خطوط مخابراتTRASTSOL
351111BakerنانواTRASTSOL
351112Pastrycookشیرینی‌پزTRASTSOL
351211Butcher or Smallgoods MakerقصابTRASTSOL
351411CookآشپزTRASTSOL
361111Dog Handler or Trainerمربی و آموزش‌دهنده‌ی سگVETASSESSSTSOL
361199Animal Attendants and Trainers necنگهبان و مربی حیواناتVETASSESSSTSOL
361311Veterinary Nurseپرستار دامپزشکیVETASSESSSTSOL
362111Floristگل‌فروشTRASTSOL
362211Gardener (General)باغدار (عمومی)TRASTSOL
362212Arboristمتخصص هرس درختانTRASTSOL
362213Landscape Gardenerطراح فضای سبزTRASTSOL
362311Greenkeeperنگهدارنده‌ی چمن ورزشگاه‌ها و زمین گلفTRASTSOL
391111HairdresserآرایشگرTRASTSOL
392111Print Finisherطراح محصولات چاپیTRASTSOL
392311Printing Machinistمکانیک دستگاه‌های چاپTRASTSOL
393213Dressmaker or TailorخیاطTRASTSOL
393311Upholstererخیاط رومبلی، پرده و غیرهTRASTSOL
394211Furniture Finisherتعمیرکار مبلمانTRASTSOL
394213Wood Machinistماشین کاری چوبTRASTSOL
394299Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necمتخصص ماشین‌آلات صنعت چوب و سایر نیروهای کار مرتبط با صنعت چوبTRASTSOL
399213Power Generation Plant Operatorاپراتور کارخانه‌ی تولید برقTRASTSOL
399411Jewellerجواهر فروشTRASTSOL
399512Camera Operator (Film, Television or Video)اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون، ویدئو)TRASTSOL
399514Make Up Artistچهره‌پردازTRASTSOL
399516Sound Technicianتکنسین صداTRASTSOL
399599Performing Arts Technicians necتکنسین هنرهای نمایشیVETASSESSSTSOL
399611Signwriterتولیدکننده و نصاب علائمTRASTSOL
411111Ambulance Officerافسر آمبولانسVETASSESSSTSOL
411112Intensive Care Ambulance Paramedicمراقبت‌های ویژه‌ی آمبولانسVETASSESSSTSOL
411213Dental Technicianتکنسین دندانپزشکیTRASTSOL
411311Diversional Therapistدایورشنال تراپیستVETASSESSSTSOL
411411Enrolled NurseپرستارANMACSTSOL
411611Massage TherapistماساژدرمانگرVETASSESSSTSOL
411711Community Workerکارمند ادارات خدمات اجتماعیACWASTSOL
411712Disabilities Services Officerافسر اداره‌ی خدمات معلولینACWASTSOL
411713Family Support Workerکارمند حمایت از خانوادهACWASTSOL
411715Residential Care Officerمسئول مراقبت از بیماران بستریACWASTSOL
411716Youth Workerمسئول تحصیل جوانانACWASTSOL
452311Diving Instructor (Open Water)مربی غواصی (آب‌های آزاد)VETASSESSSTSOL
452312Gymnastics Coach or Instructorمربی یا استاد ژیمناستیکVETASSESSSTSOL
452313Horse Riding Coach or Instructorمربی اسب‌سواریVETASSESSSTSOL
452314Snowsport Instructorمربی ورزش‌های برفیVETASSESSSTSOL
452315Swimming Coach or Instructorمربی شناVETASSESSSTSOL
452317Other Sports Coach or Instructorمربی ورزشیVETASSESSSTSOL
452321Sports Development Officerمسئول توسعه‌ی ورزشVETASSESSSTSOL
452499Sportspersons necورزشکار حرفه‌ایVETASSESSSTSOL
511111Contract Administratorمدیر قراردادVETASSESSSTSOL
511112Program or Project Administratorمدیر برنامه یا پروژهVETASSESSSTSOL
599612Insurance Loss Adjusterتخمین‌زننده‌ی خسارات در شرکت‌های بیمهVETASSESSSTSOL
611211Insurance Agentمأمور بیمهVETASSESSSTSOL
639211Retail Buyerمسئول خرید فروشگاه‌هاVETASSESS