دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای کمبود نیروی ماهر استرالیا ساب‌کلاس 482

ویزای کمبود نیروی ماهر استرالیا به صورت موقت ساب‌کلاس 482 (TSS : Temporary Skill Shortage ) ویزای کار موقت است که به کارفرمای استرالیایی امکان می دهد که اسپانسر فرد متقاضیِ خارج از استرالیا جهت کار در استرالیا شود .

 ویزای ۴۸۲ دارای سه حالت می باشد :

۱- حالت کوتاه مدت

۲- حالت دوره متوسط

۳- به صورت توافقنامه کار

همچنین این ویزا شامل سه مرحله است :

۱- برنامه ضمانت و حمایت مالی توسط کارفرما

۲- توسط کارفرما درخواست استفاده برای یک موقعیت کاری که نیاز به مهارت دارد اعلام شود .

۳- درخواست ویزا توسط متقاضی کارمند تعیین شده

افراد متقاضی با مراجعه به لیست مشاغل مورد نیاز می توانند حالت مناسب و مرتبط را انتخاب کنند . اگر شغل فرد متقاضی در حالت کوتاه مدت واجد شرایط بود، حداکثر زمانی که ویزای ۴۸۲ آن ها تایید شود دوسال است . در صورتیکه شرایط فرد متقاضی در حالت دوره متوسط بود حداکثر زمان تایید ویزا ۴ سال می باشد .