دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای سرمایه گذاری استرالیا ساب‌کلاس 132

ویزای سرمایه گذاری  استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 132 یک ویزای دائم استرالیا است که به افراد اصطلاحا نابغه‌ تجاری تعلق می‌گیرد. از جمله شروط این ویزا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (لازم به ذکر است اگر فرد متقاضی برای ایده‌ی تجاری خود، پیشنهاد سرمایه گذاری حداقل 1میلیون دلاری از طرف یک سرمایه‌گذار داخل استرالیا داشته باشد؛ نیازی به اجرای شروط زیر ندارد)

  • سن کمتر از 55 سال (در مواردی که کسب و کار مدنظر، مورد احتیاج استرالیا بوده و سودآوری قابل توجهی برای این کشور داشته باشد، امکان نادیده گرفته شدن این شرط موجود است.)
  • دریافت اسپانسری از یکی از ایالات استرالیا
  • دارا بودن سهام معادل 400 هزار دلار استرالیا در یک یا چند کسب و کار
  • مجموع اموال و سرمایه‌های شخصی و تجاری فرد متقاضی و همسر وی پس از حسابرسی رسمی حداقل معادل با  1.5 میلیون دلار استرالیا باشد.
  • گردش مالی (مجموع ورودی‌های تجارت)، در 2سال از 4سال اخیر حداقل برابر با 3 میلیون دلار استرالیا باشد.

صاحب حداقل:

  • 51 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت کمتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
  • 30 درصد سهام در صورتی که گردش مالی تجارت بیشتر از 400 هزار دلار استرالیا در سال باشد.
  • 10 درصد سهام در صورتی که سهام در در یک تجارت سهامی عام باشد.