دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو

ویزای اسپانسر شغلی استرالیا ساب‌کلاس 186

ویزای اسپانسر شغلی استرالیا به صورت دائم ساب‌کلاس 186 برای افراد متخصصی است که توسط کارفرمایی که مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا است اسپانسر شده باشند .

در واقع دو نوع ویزای ۱۸۶ وجود دارد :

۱- تغییر اقامت موقت  (TRT : Temporary Resident Transition)

این ویزا شامل افرادی می شود که دارای ویزای ۴۵۷ استرالیا هستند و حداقل ۲ سال در شغلی که کارفرما اسپانسر آن شده است مشغول به کار بوده اند. متقاضی در طول دوسال کار باید حداقل دستمزد را از کارفرما گرفته باشد .همچنین این افراد باید دانش و صلاحیت کافی زبان انگلیسی را داشته باشند . در آخر سن متقاضی باید زیر ۵۰ سال باشد .

۲- ورود مستقیم (Direct Entry)

افرادی که دارای ویزای ۴۵۷ هستند ولی تجربه دوسال کار با یک کارفرمای یکسان را ندارند ، یا افرادی که دارای ویزاهایی از قبیل ویزای کار و تعطیلات و یا ویزای دانشجویی هستند ممکن است واجد شرایط درخواست ویزای استرالیا از این طریق باشند . افراد متقاضی نیاز به ارزیابی مهارت برای شغل های ارائه شده دارند. همچنین داشتن سه سال تجربه کار تمام وقت حرفه ای در حرفه اشان الزامی می باشد .