دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
 

تیم ما

دکتر مجتبی دانی

موسس و مدیرعامل

بیوگرافی

موسس و مدیرعامل موسسه - دکترای حقوق بین الملل از استرالیا مدرس حقوق در دانشگاه گریفیث و وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا (MARN 1800260)

دکتر فیلیپ رابرتسون

متخصص تجارت

بیوگرافی

دکترای تجارت بین الملل از دانشگاه هنگ کنگ و مشاور امور تجاری و بازاریابی

دکتر نوبان فشندی

عضو موسس

بیوگرافی

دکترای حقوق و استاد دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری مرکز

امیر سعیدی

عضو موسس

بیوگرافی

فوق لیسانس حقوق از دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری مرکز

دکتر مهدی مهدی لو

مدیر امور توسعه تجاری

بیوگرافی

دکترای تجارت بین الملل از استرالیا

سجاد رستمی

متخصص مهاجرت

بیوگرافی

مشاور تحصیلی و مهاجرت