دفتر استرالیا

۰۰۶۱۷۳۲۱۸۱۲۴۵

دفتر ایران

۰۰۹۸۲۱۸۸۸۸۶۳۴۴

Instagram

Telegram

پنل موکلین

منو
a

مهندس سجاد رستمی

مشاور امور مهاجرت

فوق لیسانس مهندسی از دانشگاه تهران | متخصص ارزیابی و تحصیلی

سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک – بیوسیستم از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – انرژی‌های تجدید پذیر از دانشگاه تهران

دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی مکانیک – طراحی ماشین در دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “طراحی و ساخت دستگاه یون زدای خازنی آب شور” ‌‌

مشارکت و همکاری در پروژه‌ی ساخت  و ارزیابی دستگاه آب شیرین کن خازنی با همکاری دانشگاه کویینزلند-استرالیا

عضو انجمن فیزیک آمریکا (American Physical Society)از سال 2016

Rostami, Mohammad Sajjad, et al. “Developing a CDI Desalination System on a Laboratory Scale Using Active Carbon Electrodes.” Journal of Renewable Energy and Environment 6.2 (2019): 30-37.

Rostami, Mohammad Sajjad, Morteza Khashehchi, and Ehsan Pipelzadeh. “Design and Manufacturing of Desalination System Powered by Solar Energy Using CDI Technique.” APS Meeting. 2017.

Rostamy, Mohammad Sajjad, Morteza Khashechi, and Ehsan Pipelzadeh. “A new desalination technique using capacitive deionization.” Bulletin of the American Physical Society 61 (2016).

سوابق شغلی

مشاور امور تحصیلی و مهاجرت دانشجویان به صورت پروژه ای در مراکز مختلف از سال 1395